Billede 1920 626

Plantesundhedslovgivning

Fra 14. december 2019 gælder der nye og strammere regler for indførsel af planter og
planteprodukter fra lande uden for EU. Det gælder også for rejsende, som medbringer planter og
planteprodukter i bagagen.

 

De nye regler betyder at det fra 14. december 2019 ikke længere er tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre
planteprodukter fra rejser i lande udenfor EU, uden at disse følges af et plantesundhedscertifikat.

Reglerne er også gældende for mindre mængder af planter og planteprodukter.

De eneste undtagelser fra disse regler er frugter af ananas, kokosnød, banan, durian og daddel, som frit kan
indføres.

Hvis du medbringer planter til plantning, herunder visse typer af frø til udsæd, fra lande udenfor EU, skal disse
følges af et plantesundhedscertifikat og anmeldes til import. Varen vil derefter importkontrolleres af
Landbrugsstyrelsen. Du skal være opmærksom på at der er udgifter forbundet med importkontrollen.

Hvis du medbringer frugter, grøntsager, afskårne blomster eller andre levende plantedele, der ikke er bestemt
til plantning, fra lande udenfor EU, vil der stadig være krav om plantesundhedscertifikat, men produkterne
skal ikke anmeldes til import.

De nye regler indebærer desuden, at flere typer af planter til plantning bliver omfattet af forbud mod import.

Reglerne skyldes en ny EU-forordning, som kaldes Plantesundhedsforordningen og har til formål at beskytte
vores natur- og kulturlandskab, samt planteproduktion mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med
planteprodukter.

I Importvejledningen kan du læse mere om importforbudte planter, særligt afsnit 2.4 (importforbud) og
afsnit 2.2. og 2.3. om plantesundhedscertifikatpligtige produkter.

For yderligere information se venligst www.lbst.dk.